Pratijkgerichte opleiding organisatiecoach

In de opleiding tot organisatiecoach leer je veranderingen in organisaties begeleiden. De opleiding bestaat uit 4 masterclasses van telkens 2 dagen. Daarin dompelen organisatie- en coachexperts je onder in ’the art of coaching’ in organisaties. Jouw leermanager volgt jouw proces van nabij op. Je neemt ook deel aan 2 intervisiedagen. Daarin staat professioneel leren aan de hand van casuïstiek centraal. Zo maak je kennis met de praktijk.

We bouwen jouw expertise op de fundamenten van organisatiekunde: deep democracy, sociotechniek, agile leiderschap, sociocratie, … Ontdek het volledige programma hieronder.

Je kiest voor een coachopleiding bij Better Minds Academy als je:

 • Jouw coachvaardigheden wil verdiepen.
 • Van veel interactie en oefeningen houdt (70% praktijk – 30% theorie).
 • Een toolbox van methodieken en oefeningen wil die je op maat inzet.
 • Graag in kleine groepen werkt: maximum 12 deelnemers.
 • Op zoek bent naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met insteek uit de positieve psychologie.
 • Groei belangrijk vindt. En van professionele trainers en coaches met bakken praktijkervaring wil leren.

Wat doet een organisatiecoach?

Als organisatiecoach bouw je samen met je cliënt een begeleidingstraject uit: vraaggestuurd en op maat. Heb je oog voor het menselijke aspect van verandering. Coach je het proces en houd je de focus op communicatie, verbinding, samenwerking, motivatie en groei. Je weet de harde kant (business perspectief) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden. En leert je vinger te leggen op de zere plek in complexe vraagstukken. Zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Je leert coachen tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Je uitdaging als organisatiecoach is om het individu en team te doen groeien naar meer autonomie, motivatie en zelforganisatie. Daarvoor stimuleer je de verbinding van de medewerkers met zichzelf, elkaar, de taak, de organisatiemissie en maatschappelijke relevantie.

Een greep uit onze coaching topics: van een hiërarchische naar een fluïde en agile manier van samenwerken, teampotentieel ontwikkelen, zelforganiserende en -lerende teams, coachen van verandering, werken met de verbinding tussen bovenstroom (proces, systemen, structuur) en onderstroom (mensen en cultuur), participatie en stakeholderschap, faciliterend leiderschap, besluitvorming als dynamisch proces, …

Programma

Je oefent vanaf dag 1 je coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. We schakelen veelvuldig van en naar de werkcontext. Bij het merendeel van de lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig. Zo krijg je een intense en verdiepende leerervaring.

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum. Met heldere doelstellingen. En is opgevat als een ervaringsgerichte training. Ze bestaat uit 4 masterclasses van telkens 2 dagen, aangevuld door 2 intervisiedagen waar professioneel leren aan de hand van casuïstiek centraal staat. 

Els Schepens is de vaste leermanager van dienst. Zij wordt bijgestaan door Erik, Lian, Seth en Jef, onze expert trainers die de masterclasses van deze opleiding verzorgen.

Ontdek onze opleiding hier

In deze twee dagen leer je: + De verschillende soorten verandering waar een organisatie mee te maken krijgt + Een kritische blik op de verschillende veranderingmodellen: Kotter, viral change, appreciative inquiry, six batteries of change, … + Kijken naar verandering vanuit een meer inclusieve (rolduidelijkheid) en integratieve (rationele én emotionele aspecten van verandering, stapsgewijs én voortdurende alertheid) visie + De lineaire en sequentiële visie op verandering versus het meer holistisch denken over verandering + De impact van de organisatiecoach op verandering + Hoe leiderschap als hefboom kan fungeren in een veranderingscontext
Op deze twee dagen leer je: + Inzicht verwerven op de impact van strategie en prestatie-eisen op organisatiemodellen + De symptomen en oorzaken van een scheve organisatiestructuur herkennen + De impact van een slechte structuur op de samenwerking en welbevinden van de medewerkers detecteren + Welke hefbomen je kan inzetten om een organisatiestructuur uit te tekenen + Hoe een stappenplan er kan uitzien om tot een betere organisatiestructuur te komen + Mythes en relevanties over zelfsturende teams

Masterclass 1: Lerende organisaties

Organisaties en de mensen die er deel van uitmaken zijn zelden bewust bezig met zichzelf te (leren) ontwerpen en ontwikkelen. De meeste organisaties ontwikkelen zich eerder op een organische manier. Dat staat vaak synoniem voor ondoordacht of chaotisch. Organisatiestructuren werken beter als ze op een meer onderbouwde en bedachtzame manier opgezet worden. Dit is het vakgebied ‘organisatieontwerp’.

Een lerende organisatie past zichzelf cultureel en structureel aan wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Intervisie 1

De masterclasses werken vanuit de inbreng van de deelnemer(s) en hun dagelijkse context. Theorie en concepten bouwen we van hieruit op. Daardoor ontstaat er een dynamisch leerklimaat waarin nieuwe inzichten onmiddellijk leerkansen meebrengen. Wat werkt er op weg naar een wendbare organisatie? Deze inzichten passen we meteen toe op de eigen organisatiecontext. Dit proces mondt uit in een integratieve veranderingsaanpak. En in een concreet actieplan voor de context van iedere deelnemer. Doorheen dit proces is de deelnemer voortdurend in gesprek zijn met zichzelf en met zijn peers. Vanuit de eigen kracht en authenticiteit als coach, waarbij die permanent uitgedaagd wordt. Via concrete werkvragen komen de deelnemers tot inzichten en oplossingen. Een (zelf)sturend en reflectief proces scherpt hun professionele ontwikkeling (competenties en vaardigheden) aan.

Masterclass 2: Change in organisaties

Organisaties en dus ook hun leiders én medewerkers worden geconfronteerd met meer en meer verandering. De wereld rondom hen is in volle transitie en ‘becoming adaptive’ is de uitdaging anno 2024! De oude aanpak werkt niet meer (zo goed). Dus krijgen we te maken met diepgaande en langdurige transities in organisaties. Een voorbeeld van zo’n ‘paradigmashift’ is de overgang van een hiërarchische, silo-georiënteerde organisatie naar een meer samenwerkende (netwerk) organisatievorm. Een nieuwe cultuur met andere waarden, overtuigingen en gedrag.

Welk veranderingsmodel zorgt ervoor dat deze cultuurshift succesvol verloopt? Wat werkt dan wel?

Masterclass 3: Faciliterend leiderschap & deep democracy

Tijdens deze 2 dagen leer je basisprincipes en krachtige tools om de Lewis methode van Deep Democracy zelf toe te passen. We focussen op hoe je bij besluitvorming het minderheidsbelang inbrengt en benut. Je krijgt inzicht in de werking van rationele en emotionele patronen in een groep en jezelf. Naast de praktische tools ben je tegelijkertijd met je eigen persoonlijke ontwikkeling bezig. Deep Democracy maakt onder andere gebruik van concepten uit de kwantumfysica. Cursisten ervaren vaak een paradigmashift na deze training. Het transformeert je kijk op groepsdynamiek.

Masterclass 4: Verbindend leiderschap

Wat als we spanningen verwelkomen als groeikansen? Hoe gebruiken we efficiënt de collectieve intelligentie in ons team of onze organisatie? Hoe zetten we de juiste stappen vooruit? Hoe kunnen we slimme, gedragen beslissingen nemen waarin ieders behoeften vervuld worden? Ook die van de organisatie? En hoe begeleid ik dat allemaal?

Intervisie 2

Een leergroep waar de deelnemers van de opleiding via concrete werkvragen tot oplossingen en inzichten komen. Hun professionele ontwikkeling (competenties en vaardigheden) wordt aangescherpt via een (zelf)sturend en reflectief leerproces.

Integratie

Tijdens deze integratiedag presenteren en onderbouwen de deelnemers hun ontwikkeling als organisatiecoach. In deze presentatie beschrijf je jouw coachtraject. En de integratie tussen de aangeboden theoretische onderbouw en de toepasbaarheid hiervan binnen jouw organisatie.

In deze twee dagen leer je: + Definitie, principes en achtergrond van Sociocratie 3.0 + De principes en basistechnieken uit verbindende communicatie + Behoeften en doelen van team en organisatie identificeren m.b.v drivers en er bewuster en effectiever op antwoorden + Verantwoordelijkheid delegeren naar duidelijke domeinen en hoe daarbinnen zelfsturend te werken als team (kring) of individu (rol) + Cocreëren van voorstellen + Consent besluitvorming + Feedback mechanismen en “artful participation” om verantwoordelijkheidszin en engagement te verhogen + Het maken en evalueren van afspraken in korte leercycli + Tips & tricks voor het faciliteren (van S3-patronen) + Naast theorie en oefeningen voorzien we ook voldoende reflectietijd zodat je de aangeleerde stof naar jouw praktijk kan vertalen, en daarover in dialoog gaan met elkaar en de trainers
Je leert support en challenge bieden t.a.v. ‘Adaptive Change’ in organisaties en een stevige faciliteerende rol aan te nemen en eigen gedrag systeemdoorbrekend uit te dagen. Je leert processen vanuit neutraliteit te begeleiden.

Voor wie is deze opleiding?

+ De opleiding richt zich naar iedereen die met mensen werkt in een organisatie (management, leidinggevenden, projectleiders, teamverantwoordelijken, coaches, trainers, hr, preventieadviseurs, …).

+ Iedereen die inzicht en bekwaamheid wil verwerven om teams en stakeholdergroepen effectief en motiverend te coachen doorheen processen van ontwikkeling en verandering.

Professionals die al over coachcompetenties beschikken kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding. Kandidaten die nog niet over de basiscompetenties beschikken verwijzen we graag naar onze basis-coachopleiding.

Toelatingsvoorwaarden?

+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld niveau
+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring binnen of met een organisatiecontext waarbij coaching behoort tot je rol
+ Je hebt al een opleiding basisvaardigheden van coaching gevolgd bij onze Better Minds Academy (Better Minds Coach) of elders
+ Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt
+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële organisatiecontext te oefenen
+ Je hebt ervaring in het aansturen of begeleiden van teams en/of individuen
+ Je hebt affiniteit met strategie van een organisatie

Expert trainers

Experten Erik Geboers, Seth Maenen en Jef Cumps verzorgen de masterclasses.
Els Schepens, de leermanager van dienst, staat hen bij. En begeleidt de cursisten persoonlijk tijdens hun leertraject.

Els Schepens is psychotherapeut en organisatiecoach. Ze doceerde aan de TC-University in Rotterdam in de professionele coachopleiding. Aan de University Colleges Leuven- Limburg (UCLL) coacht ze leidinggevenden rond weerbaarheid bij stress en werkdruk. Els blikt terug op een jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van mensen in diverse organisaties. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is haar passie voor groei van mensen. Ze geeft hen graag alle ruimte om te excelleren.

Erik Geboers startte zijn loopbaan in het retail netwerk binnen KBC Bankverzekeringsgroep. Al vlug bleek dat het thema leiderschap en teamperformance hem inspireerde en niet meer losliet. Vanuit zijn eigen leiderschap in diverse rollen binnen het retail netwerk en KBC Payments groeide hij uit tot Senior Consultant Leadership Development binnen Corporate HR. Hier bouwde hij een jarenlange ervaring op in het werken met leiders, teams en organisaties.

Jef Cumps is een ervaren organisatie-coach en -trainer, die kleine en grotere organisaties begeleidt in hun transformatie naar meer effectiviteit, wendbaarheid én menselijkheid. Hij wil het beste uit mens en organisatie halen, en werkt daarvoor rond zelfsturing, gelijkwaardigheid, transparantie op alle niveaus in een organisatie. Hij is één van de enige Senior S3 Teachers wereldwijd. Jef is de auteur van “Sociocratie 3.0 – de business novelle die het beste uit mens en organisatie haalt”.

Seth Maenen is doctor in de organisatiewetenschappen waardoor hij in verbinding staat om theoretische & praktische inzichten effectief te vertalen naar organisaties. Hij leidt onderzoeksprojecten waarbij mensgerichte doelstellingen (het reduceren van stressrisico’s, verbeteren van samenwerking,…) gerealiseerd worden door doeltreffende interventies op organisatieniveau. Zijn meest recente publicatie is het boek Van Babel tot ontwerp – Concepten en methoden voor organisatieontwikkeling.

Lian Nijenhuis is Deep Democracy facilitator en level 1 en 2 instructor, organisatieadviseur, toezichthouder, econoom en gespreksleider. Vanuit haar bedrijf Aquila Academie biedt zij begeleiding in participatie en transitietrajecten en cultuur- en veranderingstrajecten. Als procesbegeleider schept zij ruimte en geeft vertrouwen aan dat wat gezegd en gedaan moet worden. Zij is een nuchtere en energieke aanjager met de focus op resultaat. Vanuit een open en intuïtieve blik legt zij op een eerlijke manier bloot wat er aan de hand is.

Jouw ontwikkeling is onze zorg

Jouw professionele vorming vindt plaats op verschillende niveau’s.

Lesdagen

Het programma omvat 11 lesdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Elke lesdag brengt huiswerk en de nodige zelfstudie met zich mee.

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er minstens 3 leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Tools & methodieken

De eindopdracht bestaat uit een organisatie-interventie met het cliëntsysteem in een reële context. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties die je in een eindverslagen een presentatie voor de groep aantoont.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 1 organisatie-interventie uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Experiment en reflectie zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding: nieuwe dingen uitproberen in de praktijk én leren stil staan en kijken naar je eigen handelen en hun resultaten. Je wordt persoonlijk begeleid in het vormgeven van een coachtraject in een cliëntsysteem.

Prijs & Subsidiemogelijkheden

De prijs voor deze 11-daagse opleiding bedraagt 5.125 euro. Dit bedrag is inclusief alle documentatie + catering, exclusief 21% BTW.

 • Betalen in schijven is mogelijk.
 • Opleidingscheques voor werknemers – Erkenningsnummer: ODB-1002217
 • Werkbaarheidscheque – Bekijk de voorwaarden
 • KMO portefeuille
 • Vlaams educatief verlof
 • Brussels educatief verlof

Data

Onze opleidingen vinden steeds plaats op prachtige, inspirerende plekken. We geloven er sterk in dat die artistieke plekken
jou een creatieve mindset zullen geven. Bovendien zijn ze ook goed bereikbaar van de snelweg, makkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer + parking voor de deur.

Bleyckhof
Adres: Schildesteenweg  94, 2520 Oelegem (Ranst)

Ranst, Antwerpen

 • 30 september & 1 oktober 2024
 • 21 & 22 oktober 2024
 • 19 november 2024
 • 9 & 10 december 2024
 • 9 & 10 januari 2025
 • 28 januari 2025
 • 25 februari 2025

Ervaringen

De opleiding Organisatiecoach is een absolute aanrader! De verschillende experten geven, aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen, vernieuwende en verhelderende inzichten over organisatieveranderingen en -structuren en hoe deze als coach of als leidinggevende te begeleiden. Er wordt bovendien gewerkt met bedrijfscases van de verschillende deelnemers, waardoor de vertaalslag naar de praktijk heel tastbaar wordt. De lesgevers zijn stuk voor stuk experten in hun vak. Ze zijn bijzonder gepassioneerd door de materie en slagen er dan ook vlot in om de groep te enthousiasmeren. De opleiding heeft me heel wat tools gegeven om in de organisatie onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Ook de begeleiding van Els was top! Haar interventies waren een grote meerwaarde in het traject, waardoor je andere inzichten kreeg op de materie en niet enkel als coach, maar ook als persoon, verder kon groeien en ontwikkelen.

Ilse ClaesHR Directeur Democo Group

Trainers die je weten te begeesteren met hun inhoudelijke expertise – veel ruimte om te leren van andere deelnemers – 4 onderdelen die genoeg verschillend zijn maar toch volledig gelinkt zijn waardoor een totaal opleiding rond de organisatie van de toekomst wordt aangeboden.
Voor iedereen die op een vernieuwende manier naar organisatiestructuren en teamwerking wil kijken is deze opleiding een absolute aanrader.

Heidi WerckxClustermanager kankercentrum

Schrijf je hier in


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info


info@bettermindsacademy.com
03 297 32 23