Interne loopbaanbegeleiding biedt organisaties een duurzame voorsprong

Better Minds at Work organiseert een driedaagse specialisatie-opleiding voor hr-professionals die bezig zijn met talent- en loopbaanontwikkeling.

Individuele loopbaangesprekken werken verhelderend en zijn vaak net dat extra duwtje dat iemand nodig heeft om weer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen welzijn. Een rol die alsmaar meer hr-professionals opnemen omdat het extra draagvlak creëert en organisaties een duurzame voorsprong biedt.

Didactische aanpak

Onze focus ligt op de positieve psychologie en oplossings-en ontwikkelingsgericht coachen. Onze aanpak is gefundeerd vanuit zowel de nieuwste wetenschappelijke inzichten als vanuit de praktijk. We werken rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving. Vanuit onze eigen praktijkervaring reiken we verschillende loopbaanthema’s aan, waarbij we telkens aan de slag gaan met specifieke oefeningen rond dit thema. De leerdoelstellingen sluiten nauw aan bij een traject van loopbaancoaching. Per onderdeel krijg je diverse oefeningen aangeboden. Zo kan je later makkelijk inspelen op de leerstijl van zowel je medewerker als jezelf. 

 • We reiken vooraf online studiemateriaal aan, zodat je zelf al aan de slag kan gaan met de theoretische invalshoeken van onze opleiding. Het materiaal zal via een Dropbox beschikbaar worden gesteld en bestaat uit ingesproken powerpoints, syllabus en demo’s van oefeningen. Hierdoor wordt enerzijds de theoretische inhoud gegeven via zelfstudiemateriaal en trainen we anderzijds 3 dagen hands-on waarin we de theorie verankeren en vooral héél veel met elkaar aan de slag gaan met coachmethodieken en oefeningen. We willen immers maximale interactie en oefenmogelijkheden garanderen.
 • We plaatsen persoonlijke feedback, vertrouwen en verbondenheid centraal in onze opleidingen. We beperken het aantal deelnemers per groep bewust tot 12. Vanaf 9 personen zijn we met 2 trainers aanwezig om deze persoonlijke feedback en aandacht te garanderen. We observeren je tijdens de oefeningen en geven je onmiddellijk tips en feedback.
 • We werken bewust met 2 verschillende trainers met specifieke ervaring en expertise. Twee trainers dat betekent 2 stijlen, 2 keer feedback, 2 keer zoveel meer inspiratie!

Je kiest voor een coachopleiding bij Better Minds Academy als je:

 • Jouw coachvaardigheden op het vlak van loopbaanbegeleiding verder wil verdiepen.
 • Houdt van veel interactie en oefening (70% praktijk – 30% theorie).
 • Een toolbox van methodieken en oefeningen wil, die je op maat kan inzetten.
 • Persoonlijke feedback belangrijk vindt.
 • Op zoek bent naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met insteek uit de positieve psychologie.
 • Groei belangrijk vindt, en van het voordeel wil genieten om van twee ervaren coaches feedback te krijgen.
 • Je wil bijdragen aan duurzame inzetbaarheid in je organisatie.

Programma

In deze driedaagse, praktijkgerichte opleiding krijg je diverse technieken en oefeningen voor loopbaangesprekken met je medewerkers. Je leert hoe je de dialoog aangaat om wederzijdse verwachtingen te bespreken en te vertalen in een aanpak die werkt voor alle stakeholders.

Het programma is opgebouwd rond de KERN-thema’s waar het in loopbaancoaching om draait. We bieden je een arsenaal aan oefeningen, zodat je deze per loopbaanvraag kan inzetten op maat van je medewerker.

• Basisprincipes en oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte technieken in loopbaancoaching • Bewustwording en zelfsturing: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat de medewerker belangrijk vindt in het leven, wat voldoening geeft en wat er nodig is om prettig te kunnen werken. • Coachgesprekken voeren aan de hand van verschillende methodieken.
• Bewustwording en kennis creëren over talenten en groeipotentieel. • Helderheid scheppen over wat iemand belangrijk vindt en wat hij nodig heeft om arbeidsvreugde te voelen in zijn job. • Jobcrafting: inzichten omzetten in acties om een optimale person-/jobfit te garanderen. • Inzicht en aanpak m.b.t. persoonlijke valkuilen. Hoe ontwikkel ik meer begrip voor collega’s of leidinggevende. Hoe ga ik om met mijn allergieën bij anderen? Hoe ga ik om met conflicten?
• Diverse methodieken toepassen, specifiek gericht op het in kaart brengen van hindernissen en hulpbronnen en wat iemand nodig heeft om zijn talenten positief in te zetten. • Werken aan intrinsieke motivatie op identiteitsniveau en zingeving. • Bewustwording van denkfouten en op zoek naar helpende gedachten. • Angsten in kaart brengen en visualiseren met het oog op beweging creëren.

Voor wie is deze opleiding?

Begeleid jij mensen op het vlak van loopbaanontwikkeling en wil je hierin jouw deskundigheid versterken? Wil jij bovendien extra inzichten in :

 • Hoe je bijdraagt tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Hoe je talenten kan ontdekken, ontwikkelen en optimaal inzetten zodat je expertise aan boord houdt.
 • Wat mensen motiveert en energie geeft.
 • Hoe je mensen begeleidt van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid.
 • Het belang van levenslang leren en identificeren van leermogelijkheden.
 • Hoe je zelfsturing en eigenaarschap bij je medewerkers bevordert.

Dan is deze opleiding iets voor jou.

Toelatingsvoorwaarden?

Je beschikt reeds over basis-coachvaardigheden en hebt enige ervaring in het coachen van mensen.

Lesmateriaal

 • Toegang tot zelfstudiemateriaal via Dropbox.
 • Uitgebreide syllabus met theoretische achtergrond en diverse oefeningen per fase in het begeleidingstraject.
 • Aparte oefenbundel waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in jouw bedrijf.
 • Inspirerende video’s.
 • Demo’s van de belangrijkste oefeningen.
 • Interessante links naar diverse websites waar je informatie vindt en praktische tips voor jezelf én je medewerker.

Expert trainers

Onze trainers komen uit de bedrijfswereld / HR en zijn zelf loopbaanprofessionals met veel jaren ervaring zowel op het vlak van individuele coachings als met loopbaantrajecten in organisaties.

Ann Devynck haar jarenlange ervaring in de bedrijfswereld, zorgt voor scherpe inzichten en concrete, waarneembare veranderingen. Haar aanpak is tegelijk ondersteunend en op een helpende manier confronterend. Discretie, doortastendheid en een open, eerlijke en respectvolle aanpak , in een sfeer van onderling vertrouwen, liggen aan de basis van haar succes.

Anja Van Nueten heeft meer dan 20 jaar ervaring bij een internationaal productiebedrijf als verantwoordelijke People Development en Interne Communicatie.  Ze was nauw betrokken bij diverse leer- en veranderingstrajecten waar coaching van medewerkers integraal deel van uitmaakten. Ze kent als geen ander het belang van veerkracht en welzijn en het positieve effect hiervan op mensen. Haar ervaring met diverse thema’s binnen HR en organisaties zorgt voor een grote connectie met de werkvloer. Anja genoot diverse opleidingen op het vlak van leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en coaching. 

Jouw ontwikkeling is onze zorg

Jouw professionele vorming vindt plaats op verschillende niveau’s.

Lesdagen

Het programma omvat 3 lesdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Elke lesdag brengt huiswerk en de nodige zelfstudie met zich mee.

Tools & methodieken

Binnen de context van loopbaanbegeleiding wordt een uitgebreid gamma aan instrumenten en methodieken ingezet om de medewerker te ondersteunen in het beantwoorden van zijn loopbaanvraag. De deelnemers leren werken met een toolbox van verschillende methodieken, en werk- en leervormen voor loopbaanbegeleiding, vanuit een oplossingsgerichte benadering. Het toepassen van de methodieken is louter een tool om bij de medewerker zelfinzicht te genereren, en zijn loopbaancompetenties te versterken zodat hij eigenaarschap kan nemen. De afronding van het proces is de medewerker begeleiden in het opstellen van een persoonlijk actieplan.

Aanpak

De oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering van loopbaancoaching sluit het sterkst aan op de principes van de positieve psychologie omdat deze coaching gekenmerkt wordt door:
+ Onderzoeken van oplossingen eerder dan analyse van problemen
+ Gebruik maken van wat al werkt in het ‘systeem’ van de medewerker en ontdekken wat werkt om verder te kunnen groeien
+ Waarderen van troeven (sterktes, talenten, vaardigheden, kenmerken)
+ Betekenis vinden en ownership opnemen in hoe we zinvol en duurzaam kunnen bezig zijn met onszelf, anderen en de wereld.
+ Zetten van kleine stappen (actiegericht) om vertrouwen en veerkracht op te bouwen

Verdieping

Na afronding van de opleiding kan de deelnemer:

+ Bewustwording en kennis creëren over competenties en talenten bij de medewerker (wat kan ik?)

+ Helderheid scheppen over wat de medewerker belangrijk vindt, voldoening geeft en wat hij nodig heeft om arbeidsvreugde te voelen in zijn job (wie ben ik en wat wil ik?)

+ Diverse methodieken toepassen specifiek gericht om de hindernissen en hulpbronnen van de medewerker in kaart te brengen en wat nodig is om de kwaliteiten, competenties en vaardigheden van de medewerker positief in te zetten in zijn/haar loopbaan (wat heb ik nodig?)

+ Begeleiden van de medewerker bij het nemen van acties om zijn loopbaan verder te plannen d.m.v. het opstellen van actieplan, personal branding en hulp bij verkennen van de interne arbeidsmarkt (welke acties neem ik?)

Prijs & Subsidiemogelijkheden

De prijs voor deze 3-daagse opleiding bedraagt 1.950 euro. Dit bedrag is inclusief syllabus, oefenbundels, set waarden en talentenkaartjes, boek Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 • Betaling in schijven is mogelijk
 • Opleidingscheques voor werknemers – Erkenningsnummer: ODB-1002217
 • Werkbaarheidscheque – Bekijk de voorwaarden

Combineer je deze specialisatieopleiding met onze andere coachopleidingen? Dan ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

Data

Onze opleidingen vinden steeds plaats op prachtige, inspirerende plekken. We geloven er sterk in dat die artistieke plekken
jou een creatieve mindset zullen geven. Bovendien zijn ze ook goed bereikbaar van de snelweg, makkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer + parking voor de deur.

Wijnegem, Antwerpen

 • 20 oktober 2023
 • 14 november 2023
 • 5 december 2023

De Kanaal site van Axel Vervoordt.
Adres: Stokerijstraat 17, 2110 Wijnegem.

Ervaringen

Ik had nood aan een praktijkgerichte opleiding, met veel ruimte voor oefenen en feedback, samen met de best practices van ervaren coaches. Ook wilde ik vooral vooruitgang boeken op het coachen op diepere lagen, waarbij naast de exploratie van competenties en talenten ook drijfveren, waarden, zingeving werden onderzocht en verkend. Het evidence-based karakter van de opleiding was voor mij cruciaal in het maken van mijn keuze voor het traject van Better Minds Academy.

Elly Janssens

De opleiding was erg waardevol en verrijkend. De kleine groep en de landingsmomenten in de ochtend zorgden voor een veilige en aangename sfeer waarbij verbinding centraal stond. De syllabus is goed gestructureerd en biedt veel handvaten voor het toepassen van de oefeningen. De trainers gaven ook het gevoel dat je goed werd opgevolgd, wat ervoor zorgde dat ik extra mijn best ging doen. Ook de locatie waar de opleiding plaatsvindt, maakte het gewoon nog beter. Ik vond het bijna jammer dat de opleiding maar 6 dagen was!

Shanna VinckierCoachette

Schrijf je hier in


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info


info@bettermindsacademy.com
03 297 32 23