Better Minds at Work organiseert een specialisatie-opleiding in- en externe loopbaanbegeleiders (in spe). Wil je mensen begeleiden om hun loopbaan te ontwikkelen? Of wil je hierin jouw deskundigheid versterken? Schrijf je dan zeker in voor deze opleiding.

Ieders loopbaan is voortdurend in beweging. Bij Better Minds at Work zien we die golf dagelijks. Het gevolg is een stijgende vraag naar loopbaanbegeleiding zowel binnen als buiten de organisatie. Loopbaanbegeleiding buiten de organisatie gebeurt vaak via de loopbaancheques van VDAB. Better Minds at Work is hierin ook een erkend loopbaancentrum.

Didactische aanpak

Onze focus ligt op de positieve psychologie en oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht coachen. Onze aanpak is gefundeerd vanuit zowel de nieuwste wetenschappelijke inzichten als vanuit de praktijk. We werken rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving. Vanuit onze eigen praktijkervaring reiken we verschillende loopbaanthema’s aan, waarbij we telkens aan de slag gaan met specifieke oefeningen rond dit thema.

 • Voorafgaandelijk aan de opleiding vindt een persoonlijk intakegesprek plaats om de wederzijdse verwachtingen helder te schetsen.
 • Het opleidingstraject neemt gemiddeld 2 maanden in beslag, verdeeld over 6 lesdagen.
 • In deze interactieve opleiding wisselen we theorie voortdurend af met praktijk en reflectie. Hierdoor ondervind je meteen het effect van verschillende interventiemethodieken.
 • Feedback is food for champions! We observeren je tijdens de oefeningen en geven je onmiddellijk tips en feedback.
 • De leerdoelstellingen sluiten nauw aan bij het traject van loopbaancoaching. Per onderdeel krijg je diverse oefeningen aangeboden. Zo kan je later makkelijk inspelen op de leerstijl van zowel je klant als jezelf.
 • We plaatsen persoonlijke feedback, vertrouwen en verbondenheid centraal in onze opleidingen. We beperken het aantal deelnemers per groep bewust tot 12. Vanaf 9 personen zijn we met 2 trainers aanwezig om deze persoonlijke feedback en aandacht te garanderen.
 • We werken bewust met 3 verschillende trainers met specifieke ervaring en expertise. Drie trainers dat betekent 3 stijlen, 3 keer feedback, 3 keer zoveel meer inspiratie!

Je kiest voor een coachopleiding bij Better Minds Academy als je:

 • Jouw coachvaardigheden verder wil verdiepen.
 • Van veel interactie en oefeningen houdt (70% praktijk – 30% theorie).
 • Een toolbox van methodieken en oefeningen wil die je op maat kan inzetten.
 • Graag in kleine groepen werkt: maximum 12 deelnemers.
 • Op zoek bent naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, met insteek uit de positieve psychologie.
 • Groei belangrijk vindt, en van het voordeel wil genieten om van twee ervaren coaches feedback te krijgen.

Programma

Wat leer je tijdens deze 6-daagse?

+ Een loopbaanvraag verhelderen en hierin je rol als loopbaancoach opnemen.
+ Op een coachende en ontwikkelingsgerichte manier omgaan met loopbaanvragen.
+ Wendbaar en flexibel verschillende tools, methodieken en stijlen inzetten.
+ Coachees begeleiden in het vinden van hun passies en talenten.
+ Samen met je coachee een actieplan opstellen.
+ Stress/burn-out signalen herkennen, alsook psychosociale problematiek en doorverwijzen indien nodig.
+ Adviseren bij profilering op de arbeidsmarkt.
+ Praktische administratieve afwikkeling binnen een loopbaantraject.
+ Actuele inzichten over future-proof werken uit zowel wetenschap als praktijk.

Ontdek onze opleiding hier

1
Aanpak en technieken voor het voeren van ontwikkelingsgerichte loopbaangesprekken. Het loopbaanvraagstuk helder krijgen: “Wat wil ik?”
2
Talenten en groeimogelijkheden in kaart leren brengen. “Wat kan ik?”
3
Begeleid de klant in het ontdekken van leerstijlen, waarden en intrinsieke motivatie. Zoek naar de zingeving, de authenticiteit op de werkvloer, het samenwerken met anderen. “Wie ben ik?”
4
Omgaan met emoties en angsten zodat in de actie kan worden gegaan en stappen kunnen worden gezet op vlak van loopbaan. “Wat heb ik nodig?”
5
Leer de klant begeleiden naar duurzame inzetbaarheid en zelfsturing. Het doel is om zelfsturing aan te wakkeren en het begeleiden naar jobcrafting of exploratie van de arbeidsmarkt. “Welke acties neem ik?”
6
De evaluatie van competenties en aanpak als loopbaancoach. Ook worden cases besproken en oefeningen herhaalt.

Voor wie is deze opleiding?

+ HR-professionals, HR-Business Partners, ervaren coaches, en iedereen die wil werken aan talent en duurzaam HR-beleid

+ Je wil als zelfstandig coach aan de slag of je vervult een coachende rol binnen de organisatie waar je voor werkt (bv. als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon/trainer).

+ Je bent op zoek naar een vorming die sterk evidence based en tegelijk hands on is.

Dan is deze opleiding iets voor jou!

Professionals die reeds over coachcompetenties beschikken kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding. Kandidaten die nog niet over de basiscompetenties beschikken verwijzen we graag naar onze basis-coachopleiding.

Toelatingsvoorwaarden?

+ Je hebt een bachelor- of masterdiploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je beschikt over de basisvaardigheden van coaching via onze Basis-coachopleiding (of een gelijkwaardige opleiding bij een ander kwalitatief opleidingscentrum)

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

+ Voorafgaandelijk aan de opleiding heb je een intakegesprek met een lesgever. Dit intakegesprek dient om het beginniveau van de deelnemers in te schatten en zo een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen.

Expert trainers

Ann Devycnk en Anja Van Nueten zijn de vaste trainers van dienst.

Ann Devynck haar jarenlange ervaring in de bedrijfswereld, zorgt voor scherpe inzichten en concrete, waarneembare veranderingen. Haar aanpak is tegelijk ondersteunend en op een helpende manier confronterend. Discretie, doortastendheid en een open, eerlijke en respectvolle aanpak , in een sfeer van onderling vertrouwen, liggen aan de basis van haar succes.

Anja Van Nueten heeft meer dan 20 jaar ervaring bij een internationaal productiebedrijf als verantwoordelijke People Development en Interne Communicatie.  Ze was nauw betrokken bij diverse leer- en veranderingstrajecten waar coaching van medewerkers integraal deel van uitmaakten. Ze kent als geen ander het belang van veerkracht en welzijn en het positieve effect hiervan op mensen. Haar ervaring met diverse thema’s binnen HR en organisaties zorgt voor een grote connectie met de werkvloer. Anja genoot diverse opleidingen op het vlak van leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en coaching. 

Jouw ontwikkeling is onze zorg

Jouw professionele vorming vindt plaats op verschillende niveau’s.

Lesdagen

Het programma omvat 6 lesdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Elke lesdag brengt huiswerk en de nodige zelfstudie met zich mee.

Tools & methodieken

Binnen de context van loopbaanbegeleiding wordt een uitgebreid gamma aan instrumenten en methodieken ingezet om de coachee te ondersteunen in het beantwoorden van zijn loopbaanvraag. De deelnemers leren werken met een toolbox van verschillende methodieken, en werk- en leervormen voor loopbaanbegeleiding, vanuit een oplossingsgerichte benadering. Het toepassen van de methodieken is louter een tool om bij de coachee zelfinzicht te genereren, en zijn loopbaancompetenties te versterken zodat hij eigenaarschap kan nemen. De afronding van het proces is de coachee begeleiden in het opstellen van een persoonlijk actieplan.

Aanpak

De oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering van loopbaancoaching sluit het sterkst aan op de principes van de positieve psychologie omdat deze coaching gekenmerkt wordt door:
+ Onderzoeken van oplossingen eerder dan analyse van problemen
+ Gebruik maken van wat al werkt in het ‘systeem’ van de coachee en ontdekken wat werkt om verder te kunnen groeien
+ Waarderen van troeven (sterktes, talenten, vaardigheden, kenmerken)
+ Betekenis vinden en ownership opnemen in hoe we zinvol en duurzaam kunnen bezig zijn met onszelf, anderen en de wereld.
+ Zetten van kleine stappen (actiegericht) om vertrouwen en veerkracht op te bouwen

Leergroepen

Naast de reguliere lesdagen verwachten we van deelnemers dat ze zich onderling organiseren in leerbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten reflecteer je samen met anderen op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Je deelt ervaringen, oefent je competenties, observeert en geeft feedback. Op die manier verdiep en consolideer je je ontwikkeling.

Verdieping

Na afronding van de opleiding kan de deelnemer:

+ Bewustwording en kennis creëren over competenties en talenten bij de coachee (wat kan ik?)

+ Helderheid scheppen over wat de coachee belangrijk vindt, voldoening geeft en wat hij nodig heeft om arbeidsvreugde te voelen in zijn job (wie ben ik en wat wil ik?)

+ Diverse methodieken toepassen specifiek gericht om de hindernissen en hulpbronnen van de medewerker in kaart te brengen en wat nodig is om de kwaliteiten, competenties en vaardigheden van de coachee positief in te zetten in zijn/haar loopbaan (wat heb ik nodig?)

+ Begeleiden van de coachee bij het nemen van acties om zijn loopbaan verder te plannen d.m.v. het opstellen van actieplan, personal branding en hulp bij verkennen van de interne arbeidsmarkt (welke acties neem ik?)

Prijs & Subsidiemogelijkheden

De prijs voor deze 6-daagse opleiding bedraagt 2.950 euro. Dit bedrag is inclusief syllabus, oefenbundels, set waarden en talentenkaartjes, boek Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts.

 • Betalen in schijven is mogelijk.
 • Opleidingscheques voor werknemers – Erkenningsnummer: ODB-1002217
 • Vlaams educatief verlof
 • Brussels educatief verlof

Combineer je deze specialisatieopleiding met onze andere coachopleidingen? Dan ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

Data

Onze opleidingen vinden steeds plaats op prachtige, inspirerende plekken. We geloven er sterk in dat die artistieke plekken
jou een creatieve mindset zullen geven. Bovendien zijn ze ook goed bereikbaar van de snelweg, makkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer + parking voor de deur.

Ranst, Antwerpen

 • 1 & 15 oktober 2024
 • 5 & 19 november 2024
 • 5 december 2024
 • 7  januari 2025

Bleyckhof
Adres: Schildesteenweg  94, 2520 Oelegem (Ranst)

Ervaringen

Ik had nood aan een praktijkgerichte opleiding, met veel ruimte voor oefenen en feedback, samen met de best practices van ervaren coaches. Ook wilde ik vooral vooruitgang boeken op het coachen op diepere lagen, waarbij naast de exploratie van competenties en talenten ook drijfveren, waarden, zingeving werden onderzocht en verkend. Het evidence-based karakter van de opleiding was voor mij cruciaal in het maken van mijn keuze voor het traject van Better Minds Academy.

Elly Janssens

De opleiding was erg waardevol en verrijkend. De kleine groep en de landingsmomenten in de ochtend zorgden voor een veilige en aangename sfeer waarbij verbinding centraal stond. De syllabus is goed gestructureerd en biedt veel handvatten voor het toepassen van de oefeningen. De trainers gaven ook het gevoel dat je goed werd opgevolgd, wat ervoor zorgde dat ik extra mijn best ging doen. Ook de locatie waar de opleiding plaatsvindt, maakte het gewoon nog beter. Ik vond het bijna jammer dat de opleiding maar 6 dagen was!

Shanna Vinckier

Dikke merci Ann en Anja voor het delen van jullie kennis en ervaringen. Ik vond het magisch hoe jullie in no time zoveel veiligheid in een groep geïnstalleerd hebben. Intussen heb ik al heel wat opleidingen achter de kiezen en qua vibe, kwaliteit en inhoud is dit een van de opleidingen waar ik mij dusver het beste in gevoeld heb. Dit zegt misschien ook wel iets over mijn pad.
Interessante inzichten alweer!

Katrien Reyniers

Schrijf je hier in


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info


info@bettermindsacademy.com
03 297 32 23